Články

BIOPOTRAVINY: Proč je kupovat?

BIOPOTRAVINY: Proč je kupovat?

Publikováno
01. 09. 2022
 
Víte, co jsou potraviny s označením BIO? Je to garance toho, že vámi zakoupené výrobky vznikají ze surovin, které neobsahují pesticidy, konzervanty, umělá barviva, hormony nebo upravené organizmy. Koupit BIO potravinu znamená koupit výrobek, pro jehož produkci byly použity pouze suroviny pěstované přirozeným způsobem. Výroba BIO produktů je zcela transparentní, má dohledatelný původ a zaručuje vysokou kvalitu!

V čem je BIO jiné od běžných produktů?

Každý farmář i výrobce, který se rozhodne hospodařit ekologicky a zpracovávat biopotraviny, musí dodržovat přísná kritéria.

 • Zpracovatelé nebo výrobci biopotravin nepoužívají umělá dochucovadla, barviva, konzervanty, ani různé zlepšovače či průmyslové zvýrazňovače chuti.
 • Ekologičtí zemědělci nepoužívají chemické ochranné prostředky ani umělá hnojiva, hospodářská zvířata chovají s ohledem na jejich přirozené fyziologické potřeby a bez přikrmování antibiotiky a preventivními léky.
Biopotravina je produkt vyprodukovaný v souladu s požadavky zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (Přílohy k nařízení Komise (ES) 889/2008).

Ke konečným spotřebitelům se tedy dostane produkt, který je v čistě přírodní, unikátní a nezměněné formě

Proč byste měli chtít BIO?

Kvůli zdraví i požitku

Biopotraviny jsou vypěstované a zpracované bez přidaných chemických látek. Chuť i vůně bio potravin je skutečná, bez přikrášlování náhražkami a aditivy. My jako spotřebitelé jsme dnes natolik zvyklí na průmyslově zpracované potraviny, které jsou často uměle dochucené, plné konzervantů a stabilizátorů, že už téměř neznáme přirozenou chuť či vůni některých potravin.

→ Při výrobě konvenčních (neBIO) potravin se smí používat více než 300 přídatných potravinářských látek (éček) zlepšujících barvu, chuť, vůni i trvanlivost. Pouze šestina z nich, převážně přírodního původu, je povolena při výrobě biopotravin.

Pokud si místo průmyslově zpracované potraviny koupíme potravinu s označením BIO, náš organismus a následně i naše zdraví ocení, že jsou bez konzervantů, zvýrazňovačů a další přídatných látek. I díky tomu, že jsou pěstovány přirozeným způsobem a zpracovány bez aditiv, biopotraviny mají:

 • lepší výživovou hodnotu (více vitamínů i minerálních látek)
 • výrazně nižší obsah dusičnanů a pesticidů

Kvůli životnímu prostředí i chovaným zvířatům

Bio potraviny neprospívají pouze našemu tělu, ale celému ekosystému. Protože bio zemědělství podporuje co nejpřirozenější chov zvířat, snaží se bio pěstování i bio chovy o co nejmenší znečištění životního prostředí. Vyhýbají se tak různým chemickým hnojivům a postřikům, které mohou znečišťovat půdu a spodní vody, a krmí svá zvířata přirozenou stravou.

Nákupem biopotravin tedy podporujeme i ochranu životního prostředí, protože výrobci biopotravin dbají na ochranu krajiny, ovzduší, půdy i vody v jejich okolí. Pole s ekologickým hospodařením se často vyznačují větší pestrostí a výskytem rostlin i živočichů, a zvířata v bio chovech mají lepší životní podmínky.

→ Koupí biopotravin tedy podporujete ochranu životního prostředí a lepší podmínky chovu zvířat.

Šetrný přístup k životnímu prostředí a všemu živému si zaslouží zdědit i příští generace.

Proč je BIO někdy dražší?

Vyšší cena biopotravin není důsledkem „předražení“, nebo hamižnosti farmářů a zemědělců. Je to právě naopak: některé průmyslově zpracované (neBIO) produkty jsou kvůli velmi nekvalitním surovinám, a kvůli využívání náhražek, extrémně levné.

Je potřeba si uvědomit, že biopotraviny jsou autentické a vznikly pod rukama konkrétních výrobců a s velmi osobním přístupem. Mají autentickou chuť, jejich zpracování trvá častokrát delší dobu a technologie výroby vyžaduje více práce.

→ Nákupem biopotravin podporujete poctivou práci a někdy i tradiční řemeslné postupy, zdravější přírodu a bohatší zastoupení rostlin i živočichů v našem životním prostředí!

V posledních letech a s rostoucím zájmem o biopotraviny se cenové rozdíly snižují. Například jogurty v bio kvalitě jsou dnes cenově srovnatelné s běžnými jogurty, protože jejich výroba se zefektivnila natolik, že cenový rozdíl mezi bio jogurtem a průmyslově zpracovaným jogurtem se prakticky smazal. Pokud zájem o biopotraviny vytrvá, můžeme se podobného efektu dočkat i u dalších bio výrobků.

→ Pokud se rozhodujete mezi koupí biopotraviny a průmyslově pěstované či zpracované potraviny, zkuste se zamyslet nad tím, co chcete sobě a svým blízkým dopřát, a co svými penězi podporujete.

I kolem BIO panují mýty

BIO potraviny jsou zázračným lékem pro celé tělo

Ačkoli mají biopotraviny mnoho výhod, nejsou zázračné. BIO nevylepší vaši postavu a kondici, ani vás nevyléčí ze všech neduhů. I při konzumaci biopotravin je stále třeba myslet na své zdraví, vyhýbat se nezdravým jídlům, omezit zlozvyky, jako je kouření nebo alkohol, a hlavně sportovat. BIO v žádném případě neznamená dietní.

 

Potraviny vypěstované na vlastní zahrádce jsou BIO

Může a nemusí to být pravda. Vše záleží na tom, jak jsou tyto potraviny pěstované, kde přesně se zahrada, na které rostou, nachází, v jaké kondici je půda, ve které rostliny rostou, jaké složení má voda, kterou rostliny zaléváte, ale i na nákupu sadby nebo osiva. Při bio zemědělství je potřeba znát a sledovat složení půdy, vody, hnojiva apod., aby byla zaručena bio kvalita.

 

BIO potraviny jsou zcela bez pesticidů a chemikálií

Nemusí to platit stoprocentně. Některé chemikálie se mohou dostat do produktu např. větrem nebo vodou, která se na pole dostane od zemědělců, kteří tyto průmyslové chemikálie používají. Nicméně podíl těchto nežádoucích látek v biopotravinách bývá opravdu nízký.

 

BIO potraviny koupím jen u biofarmářů

Dnes už se dá široký sortiment biopotravin koupit nejen ve zdravých výživách, ale často přímo v supermarketech a dalších obchodech. Je to díky rostoucímu zájmu o biopotraviny a o životní prostředí.

Podle čeho poznám BIO výrobky?

V České republice platí zákonná povinnost označovat biopotraviny a bioprodukty, které jsou vyrobeny v ČR, českým národním logem – tzv. biozebrou. Toto logo má zelenou barvu, ale můžete na něj narazit i v černobílém provedení. Najdete ho vždy na obalu dané biopotraviny.

Pokud je výrobek certifikován jako BIO jinde než v České republice, najdete na jeho obalu bio znak dané země. Loga se sice liší, nicméně pravidla pro toto označení jsou shodná téměř po celém světě a vždy garantují, že se opravdu jedná o produkt ekologického zemědělství.

Je o BIO skutečně takový zájem?

Rozhodně nejde o módní záležitost, protože trh s biopotravinami v České republice výrazně roste už několik let. Ve srovnání s rokem 2019 byl v roce 2020 meziroční růst spotřeby biopotravin vyšší o 14 % a české domácnosti spotřebovaly dohromady biopotraviny za 5,99 miliardy korun (v roce 2019 to bylo 5,26 miliardy).

Průměrná částka, kterou v roce 2020 vydal každý obyvatel ČR za biopotraviny, byla 562 korun.

Obrat českých společností na trhu s biopotravinami činil v roce 2020 přibližně 9,41 miliardy korun (v roce 2019 přibližně 8,26 miliardy).

To svědčí o tom, že zájem o biopotraviny a kvalitní suroviny bude nadále stoupat.

Jak jsou biopotraviny kontrolované?

Výrobu biopotravin a každou farmu nebo výrobce minimálně 1x ročně kontroluje nezávislý kontrolní orgán. V současné době působí v České republice čtyři kontrolní organizace:

 

Od 1. 1. 2010 byl kontrolou ekologického zemědělství vedle soukromých kontrolních subjektů pověřen také ÚKZÚZ. Soukromé kontrolní subjekty KEZ o.p.s., ABCert AG, organizační složka a Biokont, s.r.o. zajišťují kontrolní činnosti spojené s vydáváním osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny, nebo ostatního bioproduktu, zatímco ÚKZÚZ provádí úřední kontrolu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

Jak jsme na tom s výběrem BIO u nás?

Sortiment českých biopotravin je poměrně široký a je z čeho vybírat. Zahrnuje zejména:

 • mléko a mléčné výrobky (jogurty, sýry, tvaroh atd.),
 • pečivo,
 • čaje,
 • koření,
 • mouku,
 • těstoviny,
 • dětskou výživu,
 • vejce,
 • kuřecí, vepřové a hovězí maso,
 • ovoce, zeleninu v čerstvé i sušené podobě,
 • víno,…

U některých komodit je nabídka užší a bohužel ještě nepokrývá plnou poptávku spotřebitelů (např. vejce, ovoce, zelenina). Některé biopotraviny proto musíme dovážet ze zahraničí, např. oleje.

Platí v Evropě jednotná pravidla?

Co se týče států Evropské unie, pravidla pro ekologické zemědělství a biopotraviny jsou až na malé detaily víceméně stejná. Rozdíly mohou být v postupech registrace do systému ekologického zemědělství, nebo u přístupu k sankcím za porušování pravidel. Nejedná se ale o zásadní rozdíly související se samotnou výrobou.
Když si koupíte potravinu s bio logem EU (tzv. lísteček – povinný od roku 2010), můžete se spolehnout, že tato potravina odpovídá všem požadavkům Evropské unie na ekologické zemědělství a výrobu potravin.

→ Zpracované biopotraviny musí obsahovat minimálně 95 % složek pocházejících z ekologického zemědělství.

A co dovoz BIO potravin ze zemí mimo EU?

I pro dovoz biopotravin ze zemí mimo EU (tzv. třetích zemí) platí přísná pravidla. Na rozdíl od dovozu a vývozu biopotravin v rámci EU (který se sleduje pouze minimálně) se dovoz biopotravin, které vstupují do EU (prvně překračují hranici), přísně sleduje. Pokud je například nějaká biopotravina dovezena do Německa a následně ji obchodník vyveze do ČR, kde se zabalí a prodává v obchodech, pak kontrola dovozu ze třetí země proběhne pouze v Německu. Za kvalitu ručí tamní dovozce a jeho kontrolní organizace.

Dovoz biopotravin ze zemí mimo EU upravuje nařízení Komise (ES) č. 1235/2008. Dle tohoto nařízení mohou být dovezené výrobky uváděny na trh EU jako ekologické produkty v případě, že jsou výrobní a kontrolní normy platné v dané zemi, která není členem EU, považovány za rovnocenné normám v EU.

Mezi země, kde EU uznala rovnocennost předpisů pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin, patří

 • Argentina,
 • Austrálie,
 • Kanada,
 • Kostarika,
 • Indie,
 • Izrael,
 • Nový Zéland,
 • Švýcarsko,
 • Tunisko,
 • Norsko
 • USA

→ A také Japonsko, odkud dovážíme náš originální Matcha Tea.