Články

Náš BIO Matcha Tea (1. díl-BIO certifikace)

Náš BIO Matcha Tea (1. díl-BIO certifikace)

Publikováno
02. 07. 2014
 
Vážení příznivci Matcha Tea, v tomto prvním díle o našem Matcha Tea bych se rád věnoval certifikaci BIO a všemu kolem ní.

Ekologické zemědělství (někdy též biozemědělství, řidčeji organické zemědělství z anglického „organic agriculture“) je takový způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti, a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace, ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově, a udržení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů). Je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje a od roku 1994 je součástí zemědělské politiky Evropské unie.[1]

Organické zemědělství je jedna z teorií zemědělského hospodaření, založená čistě na používání organických hnojiv (hnůj, kejda, kompost atd.), která nepřipouští hnojiva minerální. V současné době se začíná stále více uplatňovat v USA, Austrálii a Evropě. Velký důraz je kladen na přirozenou půdní úrodnost, vyhnojování polí a agrotechniku. Opakem organického zemědělství je konvenční zemědělství, které je postaveno na maximálním zisku. V souvislosti s tím, že se hnojí hlavně organickými hnojivy, jedná se o sdruženou rostlinnou a živočišnou výrobu.

Z článku výše je jasné, že není vůbec jednoduché certifikát BIO obdržet. Nezáleží na tom, zdali jste producent přímý, či pouze prodejce nebo výrobce. Pravidla jsou velice striktní, a to je dobře. Nám byl na základě splnění veškerých podmínek dováženého Matcha Tea vydán první certifikát BIO 26. 6. 2013. Tímto datem jsme se stali vůbec první společností, které byl certifikát BIO na tento čaj v ČR vydán. Samozřejmě, že když je někdo první, tak je na něj kladen i zvýšený dohled, a to jsme si moc dobře uvědomovali. Již od počátku jsme kladli velký důraz na vstupní a výstupní kontroly. Toto se nám do budoucna hodně vyplatilo.

Níže je seznam veškerých BIO certifikátů, které jsme doposud obdrželi od našich dodavatelů a které jsme obdrželi přímo my. Z pochopitelných důvodů jsem nucen začernit jména našich dodavatelů a ponechat plné dokumenty pouze u těch, které jsou přímo naše. 

1. BIO certifikace našeho bývalého dodavatele. Na základě tohoto certifikátu byl vydán BIO certifikát i nám.

Ke stažení zde strana 1

Ke stažení zde strana 2

2. Certifikát BIO vydaný naší společnosti 26. 6. 2013.

Ke stažení ZDE

3. Certifikát BIO našeho nového dodavatele, vydaný uznávanou certifikační společností Bureau Veritas.

Ke stažení ZDE

4. Certifikát BIO nového dodavatele, vydaný společností control IMO.

Ke stažení strana 1 ZDE

Ke stažení strana 2 ZDE

5. Certifikát BIO vydaný naší společnosti 1. 4. 2014.

Ke stažení ZDE

V dalším díle se budeme věnovat rozborům pesticidů v čaji a rozdílu mezi normami limitů v EU a Asii.