Články

Náš BIO Matcha Tea (3. díl-Fukušima)

Náš BIO Matcha Tea (3. díl-Fukušima)

Publikováno
04. 07. 2014
 
Vážení příznivci Matcha Tea, dnešní díl budeme věnovat zemětřesení a tsunami v Tóhoku. Právě vlna tsunami stojí za havárií jaderné elektrárny Fukušima.

K havárii došlo 11. 3. 2011 a hned poté se začalo s evakuací v okruhu 20 km od místa neštěstí. V prvním týdnu na měřicích stanicích v okolí byly naměřeny zvýšené koncentrace radioaktivního cesia a jódu, zdraví nebezpečné hodnoty však byly zjištěny jen v bezprostředním okolí elektrárny. Ruské meteorologické stanice nezaznamenaly žádné změny od normálního stavu. Po několika dnech bylo měřením zjištěno, že potraviny v okolí elektrárny obsahují nadlimitní množství radioaktivity a byl zakázán vývoz a konzumace. Jednalo se například o mléko, špenát, brokolici atd. V souvislosti s tím doporučilo japonské ministerstvo zahraničí čističkám nepoužívat dešťovou vodu. V půdě v okolí elektrárny byly rovněž naměřeny mírně zvýšené hodnoty koncentrace plutonia.

Po této události stanovila EU z důvodu bezpečnosti potravin pravidla pro jejich dovoz z Japonska. Veškeré dodávky, které přišly na území ČR a ostatních států EU, musely mít dekret, který potvrzoval, že se nejedná o radioaktivní potravinu (viz dekret níže). Bez tohoto potvrzení nebylo možné žádnou potravinu z JP v ČR proclít. Tento dekret se nejdříve zasílal na SZPI, která se dle svého uvážení rozhodla, zdali bude zásilku vzorkovat, nebo ji na základě dekretu propustí. Po propuštění zásilky se zpráva poslala na celní úřad a ten poté zásilku mohl uvolnit. My jsme s Japonskem začali obchodovat až na začátku roku 2013, ale podmínky byly až do letošního dubna od samého začátku stejné.

Zásadní změna nastala v dubnu letošního roku, kdy odpadla povinnost dovozců prokazovat se tímto dekretem, který potvrzuje, že potravina není radioaktivní. Toto uvolnění povinnosti platí pro všechny japonské oblasti, kromě oblasti Fukušima. Zde toto nařízení platí i nadále. V červnu jsme poprvé dováželi bez tohoto nařízení a SZPI nám zásilku vzorkovalo. Výsledky naleznete níže. S radiací jsme skutečně nikdy neměli problémy a ani neznám z mého čajového okolí případ, že by někdo hladiny radiace překročil. V listopadu loňského roku jsem byl v Japonsku ve městě Shin Fuji. To je cca 350 km od Fukušimy. Ptal jsem se místních na jejich názor a všichni mi tvrdili, že média tuto událost zveličila, že v jejich okolí žádná kontaminace nehrozila a nehrozí.

DECLARATION STRANA 1 

DECLARATION STRANA 2

TESTOVÁNÍ NAŠEHO ČAJE NA RADIACI Z ČERVNA 2014 – STRANA 1 

TESTOVÁNÍ NAŠEHO ČAJE NA RADIACI Z ČERVNA 2014 – STRANA 2

TESTOVÁNÍ NAŠEHO ČAJE NA RADIACI Z ČERVNA 2014 – STRANA 3

V dalším díle našeho povídání se budu věnovat HACCAP a jeho dodržování v naší provozovně.