Články

Náš BIO Matcha Tea (4. díl-HACCAP, specifikace čaje)

Náš BIO Matcha Tea (4. díl-HACCAP, specifikace čaje)

Publikováno
07. 07. 2014
 
Vážení příznivci Matcha Tea, dnes se budeme věnovat posledním tématům o našem Matcha Tea, a tím jsou HACCAP a specifikace našich čajů. HACCAP je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin. Je to jeden ze základních nástrojů, jak zamezit rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

Systém HACCP jsou povinni vést a evidovat všichni výrobci, zpracovatelé a distributoři potravin na základě nařízení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP.

Principy tvorby HACCP

 • Provedení analýzy nebezpečí (fyzikální, chemické a biologické)
 • Stanovení kritických kontrolních bodů
 • Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod
 • Sledování zvládnutého stavu v kritických bodech
 • Stanovení nápravného opatření pro každý kritický bod
 • Stanovení ověřovacích postupů
 • Vypracování dokumentace a vedení záznamů

 

Přínosy HACCP

 • jednoznačná identifikace a kontrola rizika zdravotní nezávadnosti potravin
 • minimalizace možnosti výskytu zdravotně závadných potravin
 • splnění legislativních požadavků na výrobce potravin
 • vytvoření vhodného základu pro budoucí přechod firmy na mezinárodní standardy bezpečnosti potravin vyžadované retailovými řetězci – IFS, BRC apod.
 • věrohodné potvrzení funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému nezávislou třetí stranou
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů

 

NÁŠ HACCAP K NAHLÉDNUTÍ ZDE

 

Specifikace Matcha Tea

MATCHA TEA GASTRO