Články

Získali jsme certifikát FSC!

Získali jsme certifikát FSC!

Publikováno
30. 04. 2019
 
Od této chvíle přecházíme na krabičky vyrobené zodpovědným způsobem a ze stromů, jejichž těžba probíhá způsobem šetrným k přírodě a životnímu prostředí. Tyto krabičky jsou označené logem společnosti FSC. První vlaštovkou je Bio Matcha Tea Harmony, ale postupně najdete označení FSC na všech papírových Matcha Tea krabičkách!

Co je to FSC?

FSC (Forest Stewardship Council) je nezisková organizace, která svým certifikátem označuje výrobky, které vznikly v souladu se standardy společensky a environmentálně zodpovědného lesního hospodaření. Organizace pomáhá chránit mizející, ohrožené a devastované světové lesy. FSC sdružuje mezinárodní ekologické organizace, obchodníky se dřevem, lesníky, dřevozpracující průmysl a sdružení jednotlivců z celého světa. Jejich cílem je otevřené a transparentní lesní hospodaření, které je současně udržitelné jak ekonomicky, tak po stránce životního prostředí a obyvatel.

Co znamená, když je společnosti udělen FSC certifikát?

Certifikát FSC je dokladem o tom, že dané společnosti záleží na zdroji, ze kterého pochází papír pro jejich produkty a to, jaký má výroba těchto produktů dopad na životní prostředí.

Proč jsme měli zájem o certifikát FSC?

Jako Matcha Tea jsme se rozhodli o certifikát usilovat z ekologických důvodů. Chceme, aby naše výrobky pocházely z udržitelných zdrojů, chceme se k životnímu prostředí chovat zodpovědně a snížit naši uhlíkovou stopu.

Chtěli jsme naše krabičky vyrábět ze stromů, jejichž kácení nepodporuje erozi, u kterých je kladen důraz na techniku těžby, a která bere ohled na obyvatele žijící v blízkosti lesa. FSC navíc nedávno vydala zprávu o tom, že jejich organizace úspěšně snižuje odlesňování, snižuje znečištění v oblastech těžby a má pozitivní vliv na místní komunitu i její zdraví – což naši motivaci ještě podpořilo.

Nelegální těžba a technologie nešetrné k přírodě jsou hlavními příčinami odlesňování. Pokud by odlesňování postupovalo současným tempem, může se stát, že do několika desetiletí můžeme přijít o jihoamerické, asijské a africké lesy i s jejich biodiverzitami. A právě tomu se chceme vyhnout.

Jak poznáte, že mají Matcha Tea papírové krabičky FSC certifikát?

Na spodní straně krabičky odteď najdete logo organizace FSC. Jako první získal privilegium FSC certifikátu Bio Matcha Tea Harmony, ale postupně toto označení najdete na všech papírových krabičkách s produkty Matcha Tea.