Články

Znovu prodlužujeme EKO-KOM certifikát

Znovu prodlužujeme EKO-KOM certifikát

Publikováno
07. 04. 2021
 
Certifikát společnosti EKO‑KOM dokládá náš podíl na systému třídění a recyklace obalů v České republice. Dokazuje environmentální odpovědnost společnosti Kyosun vůči svým zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům a široké veřejnosti.

Co přesně to znamená?

EKO-KOM uděluje certifikáty firmám, které řádně nakládají s odpady. Tohle osvědčení dokládá, že pro určité množství odpadů vyprodukované naší firmou byl v uplynulém roce zajištěn zpětný odběr a využití. Tento certifikát je udělován firmám, které naplní alespoň jeden kontejner na tříděný odpad pro papír, sklo, plasty a nápojové kartóny.

Znamená to také to, že firma Kyosun se aktivně podílí na jednom z největších projektů pro udržení životního prostředí v České republice, tedy na třídění a recyklaci obalových materiálů.

Protože i pro nás je životní prostředí, ekologie a recyklace jedním z hlavních faktorů kvality života, aktivně se snažíme minimalizovat naši uhlíkovou stopu, nakolik nám to jen matcha dovolí.