Články

Rozeznáte skutečné BIO výrobky od pouhých marketingových taháků?

Rozeznáte skutečné BIO výrobky od pouhých marketingových taháků?

Publikováno
19. 09. 2022
 
V obchodech, ale i na farmářských trzích, narazíte na potraviny s označením „jsem BIO“. Je to ale vždycky pravda? Skutečné BIO výrobky můžete jednoduše poznat podle určitých log na obalu.

Hledejte dvě základní loga označující BIO

Kdo chce v ČR prodávat biopotraviny, musí umístit na jejich obaly 2 speciální loga. Logem je myšlen vyobrazený symbol na obalu výrobku. Použití log BIO se řídí zákonem. Nemůžete si je na obal dát „jen tak“. Za jejich získáním stojí složitý a náročný administrativní proces. Výrobce musí dodržet přísné ekologické zásady a projít potřebnou certifikací. Pojďme se na loga podívat blíž:

  1. Logo Evropské Unie: „BIO list“
  2. Národní logo: „BIO zebra“ v ČR

Narazíte-li na produkt bez těchto označení, který je ale například slovně nebo jiným způsobem označen jako bio, určitě se o českou biopotravinu nejedná.

BIO logo Evropské unie

Když je produkt označen jako „BIO“ a “EKO“, ať už na samotném výrobku, nebo při jeho propagaci, předpokládá se podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007, že produkt byl získán v souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení.

Pro takové produkty platí od 1. 7. 2010 povinnost označovat je “Logem EU pro ekologickou produkci“, které odpovídá zde uvedenému vzoru. Toto zelené BIO logo EU musí mít každý produkt s označením BIO prodávaný v EU.

Poblíž loga musí být uveden kód označující, kdo kontroloval výrobce. V ČR máme 4 státem pověřené kontrolní organizace:

CZ-BIO-001 = společnost KEZ o.p.s.

CZ-BIO-002 = ABCERT AG, organizační složka

CZ-BIO-003 = Biokont CZ, s.r.o.

CZ-BIO-004 = BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Kód začíná zkratkou státu, kde byl produkt vyroben (CZ-BIO-xxx). Pod kódem kontrolní organizace musí být zároveň uvedeno místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá, a to v následující podobě:
→ „zemědělská produkce EU“, byla-li zemědělská surovina vyprodukována v EU,
→ „zemědělská produkce mimo EU“, byla-li zemědělská surovina vyprodukována ve třetích zemích,
→ „zemědělská produkce EU/mimo EU“, byla-li část zemědělských surovin vyprodukována v EU a část ve třetí zemi.


Českým národním logem pro biopotraviny a bioprodukty je tzv. BIO ZEBRA

Český legislativní předpis – Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství v § 23 ukládá povinnost označit bioprodukt nebo biopotravinu na obalu grafickým znakem, tzv. biozebrou. Obvykle jej na obalu najdete v barevné verzi – zelené, ale někdy můžete narazit i na jednobarevnou variantu.  

Produkt bez tohoto loga není biopotravinou!


Národní a soukromá loga

V ČR potkáváte potraviny, které mají na obalu jak BIO logo EU, tak českou národní „biozebru“. U nás je totiž označení naším národním logem povinné (u potravin vyprodukovaných na území našeho státu). Národní loga však nejsou povinná ve všech zemích.

Aby to nebylo tak jednoduché, na některých dovezených potravinách se můžete setkat i s dalšími logy. Ačkoli národní logo vypadá v každém státě jinak, výrobek splňuje všechny náležitosti pro označení BIO. Na to se můžete 100% spolehnout. A tady pár příkladů národního označení biopotravin:

 

 

 

Pokud se vám dostane do ruky potravina označená slovem BIO, ale nenajdete na obalu žádný doklad o původu v ekologickém zemědělství (ani kód kontrolní organizace, ani logo), jde buď o zásadní chybu na straně výrobce nebo dokonce o klamavé značení.

Jak je tomu u produktů dovážených ze třetích zemí?

U dovážených produktů je značení bio logem Evropské unie pouze dobrovolné. V případě použití loga však musí tyto produkty splňovat pravidla pro jeho užití. Zároveň musí být na obalu uveden údaj o původu zemědělské suroviny.

Logem EU lze označit pouze produkty s obsahem více než 95 % ekologických složek.

Skvělou ukázkou správného označení bio produktů jsou výrobky Matcha Tea. Značení odpovídají předpisům a splňují všechny podmínky pro použití těchto označení.

Bio Matcha Tea Harmony