Články

Čaj matcha a vědecké výzkumy

Čaj matcha a vědecké výzkumy

Publikováno
29. 03. 2017
 
Jsem si jist, že jste v poslední době zaznamenali obrovskou propagaci Matcha Tea. Řada tvrzení o matcha opravdu vychází z výsledků vědeckého bádání. Na základě testů, které jsme uskutečnili a nastudování odborných materiálů, které se Matcha Tea věnují, jsme došli k závěru, že následující informace jsou věcné a opírají se o výsledky citovaných výzkumů.

Matcha je koktejl skvělých látek

ANTIOXIDANTY A KATECHINY

Je známo, že antioxidanty pomáhají našemu tělu zbavovat se škodlivých látek a katechiny představují druh přírodního fenolu – antioxidantu běžně obsaženého v rostlinách. Dr. David J. Weiss a Dr. Christopher R. Anderton ve své nedávné studii využili micelární elektrokinetickou chromatografii ke zjištění obsahu katechinů v matcha.
Laicky řečeno, tito dva výzkumníci zjišťovali množství antioxidantů v matcha a porovnávali je s obsahem antioxidantů v běžném čínském zeleném čaji. Došli k závěru, že matcha obsahuje 137x  větší množství antioxidantů než běžný zelený čaj a 3x více než kterýkoli jiný používaný zelený čaj.

Výsledky srovnání množství miligramů katechinu v gramu suchých lístků naznačují, že koncentrace epigalokatechin galátu (EGCG) v čaji matcha je 137x větší než množství EGCG v zeleném čaji China Green Tips a nejméně třikrát vyšší než nejvyšší hodnota uváděná v literatuře o jiných zelených čajích.

Zdroj: Determination of catechins in matcha green tea by micellar electrokinetic chromatography

L-THEANIN ZVYŠUJE MENTÁLNÍ BDĚLOST A SOUSTŘEDĚNOST

Pravý matcha z Japonska je v porovnání s jinými čaji unikátní tím, že má mimořádně vysoký obsah L-theaninu. Theanin se zkoumá pro svou potenciální schopnost snižovat duševní a fyzický stres (27), posilovat vědomí (28) a společně s kofeinem zlepšovat náladu a kognitivní výkon. V roce 2015 jsme nechali přeložit velice zajímavou studii na toto téma, kterou si můžete pročíst zde. Další studie níže.

Zdroj: The effects of l-theanine, caffeine and their combination on cognition and mood

Je těžké stanovit přesné množství, neboť se liší podle konkrétních podmínek, v nichž se čaj pěstuje, ale bylo zaznamenáno až 46 mg L-theaninu ve čtvrtlitrovém (8 uncí) šálku matcha. Zde se ale bavíme o nejvyšších řadách tohoto čaje a opět musím zdůraznit jeho původ, který by měl patřit výlučně Japonsku. Vědecké studie opakovaně podporují závěr, že konzumace 200 mg L-theaninu vede po 30-40 minutách ke zvýšení aktivity alfa vln.

Zdroj: 200 mg of Zen

Na základě výskytu L-theaninu v Matcha Tea se domnívám, že tato tvrzení mají oporu ve vědeckém výzkumu.

ZVÝŠENÁ ÚROVEŇ METABOLISMU

In vivo, International Journal of Experimental and Clinical Pathophysiology and Drug Research (mezinárodní časopis experimentální a klinické patofyziologie a výzkumu léků) uveřejnil studii Dr. Kazutoshi Sayamy o účincích matcha na obezitu laboratorních myších samic. Jeho výsledky ukazují, že kombinace katechinů, kofeinu a theaninu obsažená v zeleném čaji – a v nejvyšší koncentraci v čaji matcha – potlačovala zvyšování tělesné hmotnosti a ukládání tuků u myších samic.
Tyto výsledky naznačují, že supresivní účinek čaje matcha na zvyšování tělesné hmotnosti a ukládání tuků lze přičíst přinejmenším kofeinu a theaninu, jež jsou v něm obsaženy. Kromě toho se prokázalo, že katechiny a theanin působí proti obezitě synergicky.

Zdroj: Source: Anti-obesity Effects of Three Major Components of Green Tea, Catechins, Caffeine and Theanine, in Mice